OM FÖRETAGET

TA Mark startade som TA Trädgårdstjänst 1 januari 1991 av Tommy Andersson och utförde framförallt skötsel till Hässleholms kommun och privatpersoner.

1995 ombildades företaget till aktiebolag och bytte därmed namn till TA Mark o Trädgård AB. Under 2011-2012 har Tommys barn börjat jobba i företaget och ska fortsätta driva familjeföretaget vidare framåt. Under våren 2017 har vi valt att byta namn till TA Mark AB (Tommy Andersson Mark AB).

Företaget har sin verksamhet i Bjärnum och har arbetsområde i större delen av skåne, södra Halland och södra småland.

Verksamheten utförde till att börja med mestadels skötseljobb men de senaste åren har verksamheten utökats med ett flertal större entreprenadmaskiner. Vi har även samarbete med ett antal andra entreprenörer som elektriker, byggföretag och andra entreprenadföretag. Detta gör att vi kan utföra totalentreprenader av projekt i både mindre och större storlek.

Vi utför även skötselarbete till både företag och privatpersoner efter kundens önskemål.