Lekplatser

Vi utför arbete till kommuner, bostadsrättsföreningar privata förskolor som vill anlägga en ny komplett lekplats alternativt byta ut delar av lekredskapen. Vi gör även arbete till privatpersoner som vill ha en lekredskap i kvalitet hemma. Vi jobbar med flera kända leverantörer av lekredskap som till exempel; Naturlekplatser, Slottsbro, Hags, Kompan med flera.

 Ett urval av våra senaste projekt